Κυριακή 3 Ιουνίου 2012

Νοσηλευτική εμπειρία στην Γαλλία

Τι παίρνει για να είναι κανείς Γάλλος νοσηλευτής; Σύμφωνα με τη Danielle Cosquer, το μόνιμο προσωπικό Infirmer, ένας υπάλληλος  Hộpital Avicenne, που περιποιείται στη Γαλλία είναι πολύ παρόμοιος με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά με μερικές ξεχωριστές διαφορές. Το γαλλικό σχολείο περιποίησης αποτελείται από 10 μήνες της διδακτικής κατάρτισης, η οποία προετοιμάζει τους σπουδαστές ως βοηθούς. Οι σπουδαστές πρέπει έπειτα να εργαστούν για τρία έτη σε ένα περιβάλλον νοσοκομείων και να δώσουν μια εξέταση εισόδων. Η περιποίηση coursework μέσω ενός πανεπιστημίου ή ενός ιδρύματος που συνδυάζεται με τα clinicals για δύο έτη απαιτείται έπειτα. Εάν όλες τις κατηγορίες και οι τυποποιημένες δοκιμές περνούν, οι σπουδαστές γίνονται επικυρωμένοι ως νοσηλευτές.

διαβάστε περισσότερα 

Οι νοσηλευτές στην Ολλανδία

Οι ολλανδικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σας προσφέρουν τις άριστες προοπτικές, τους ανταγωνιστικούς όρους απασχόλησης, μια βελτιωμένη αλυσίδα--εντολή και ένα ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Η περιποίηση της Ολλανδίας έχει συνεχώς τις ενδιαφέρουσες εργασίες διαθέσιμες για τις ξένες νοσοκόμες με και χωρίς ειδικές περιοχές. Για καθέναν που ψάχνει ένα κενό νοσοκόμων στην Ολλανδία, η Ολλανδία είναι η σωστή θέση για να πάει. Αυτά τα κενά είναι στα εξοπλισμένα καλά, καλά-οργανωμένα νοσοκομεία. Οι όροι απασχόλησης στις Κάτω Χώρες είναι ιδιαίτερα καλοί από όλα τα διεθνή πρότυπα. Για τις νοσοκόμες αυτό σημαίνει ότι συνταξιοδοτήστε το σχέδιο και υπάρχει ένας πρόσθετος προϋπολογισμός διαθέσιμος για την κατάρτιση. Ένα άλλο ελκυστικό χαρακτηριστικό γνώρισμα είναι ότι δεν θα πληρώσετε οποιοδήποτε φόρο εισοδήματος στο πρώτο 30% των αποδοχών σας στις Κάτω Χώρες για 10 έτη.


διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική στους ηλικιωμένους


Είναι σημαντικό να διακριθούν οι αλλαγές που περιλαμβάνονται με την κανονική γήρανση από τις αλλαγές αποδοτέες στην παθοφυσιολογία. Οι τροποποιήσεις στη δομή και τη λειτουργία του πολλαπλάσιου συστήματος σωμάτων μπορούν να έχουν επιπτώσεις σε μια παλαιότερες εμφάνιση, μια κινητικότητα και μια δυνατότητα προσώπων να παλεψουν μακριά τις μολύνσεις. Τα γηριατρικά φάρμακα πρέπει να κατορθωθούν ώστε να αποφευχθεί η πάρα πολλή χρήση της ιατρικής δεδομένου ότι αυτή η ομάδα λαμβάνει πολλά φάρμακα. Τα πολλαπλά φάρμακα μπορούν να προκαλέσουν ποικίλη αλληλεπίδραση φαρμάκων στους ηλικιωμένους. Η αρχική αντίδραση φαρμάκων εμφανίζεται όταν προκαλεί ένα φάρμακο μια παρενέργεια, η δευτεροβάθμια αντίδραση φαρμάκων εμφανίζεται όταν αντιδρά ένα φάρμακο με άλλο. Αυτό επέρχεται από το polypharmacy. Οι ηλικιωμένοι πρέπει να θεραπευθούν με τρόπους που ωφελούν και δεν κάνουν καμία ζημιά ή όσο το δυνατόν λιγότερη ζημιά. διαβάστε περισσότερα

Πλύσιμο χεριών


Η αξία των νοσηλευτών στην καθημερινότητα


Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΠΡΟΑΓΩΓΗ & ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ»

Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2014.
Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και σε σύμπραξη με τα Τμήματα Επισκεπτών/τριών Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθηνών ανακοινώνει τη λειτουργία του νέου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το πρόγραμμα οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην Προαγωγή και Αγωγή Υγείας. Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2012,  είναι διετές (4 διδακτικά εξάμηνα) με καθημερινές πρωινές παρακολουθήσεις. Οι εργαζόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει εκπαιδευτική άδεια από την εργασία τους. 

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι των ΑΕΙ πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων της αλλοδαπής των παρακάτω τμημάτων: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, ΦΠΨ, Παιδαγωγικών, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, ΜΜΕ, Νοσηλευτικής, και ΤΕΙ των παρακάτω τμημάτων: Επισκεπτών-τριών Υγείας, Δημόσιας Υγιεινής, Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας, Μαιευτικής, Βρεφονηπιοκομίας, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ.  

Για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων το ΠΜΣ επιβάλει δίδακτρα που ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ανά εξάμηνο. Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται από τους επιτυχόντες σε 4 δόσεις με την εγγραφή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου. 

Πληροφορίες για αιτήσεις:
Οι ενδιαφερόμενοι αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του ΠΜΣ την ιστοσελίδα http://healthpromotion.med.uoa.gr θα πρέπει να υποβάλουν από τις 23/4/2012 έως τις 20/6/2012 στην παρακάτω διεύθυνση:

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 25 (2ος όροφος)
e-mail: chsr@med.uoa.gr


ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
τηλ 210-7482015 & 210-7487564
ΩΡΕΣ: 9:00 - 16:30 καθημερινά     


Κλινικά πρωτόκολλαΣτην κλινική μας, σε συμφωνία με την διεθνή βιβλιογραφία, τις διεθνώς τεκμηριωμένες ενδείξεις και την διεθνή σύγχρονη χειρουργική πρακτική, αναπτύσσονται και λειτουργούν επιστημονικώς τεκμηριωμένα πρωτόκολλα ταχείας ανάρρωσης με στόχο την όσο το δυνατό ταχύτερη ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινή δραστηριότητα των ασθενών μας. Αυτά συνίστανται σε προτυποποιημένες διαδικασίες τις οποίες πρέπει κατά το δυνατό να ακολουθούνται πιστά από τον εκάστοτε ασθενή προεγχειρητικά, διεγχειρητικά και μετεγχειρητικά.


διαβάστε περισσότερα